Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις συμμετοχές της Λαϊκής Τράπεζας

Την εκδήλωση «πολύ σημαντικού» επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αγορά των συμμετοχών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, τη CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και τη Laiki Factors & Forfeiter, ανακοίνωσε η ΕΥ, εκ μέρους εκ μέρους του Ειδικού Εκκαθαριστή της τράπεζας.

Όπως σημειώνεται, στην παρούσα φάση της διαδικασίας, υπάρχουν 13 επενδυτές,  που προέρχονται κυρίως από τον διεθνή χώρο, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών.

Ειδικότερα, η ΕΥ στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η EY εκ μέρους του Ειδικού Εκκαθαριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης των συμμετοχών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, τη CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και τη Laiki Factors & Forfeiters και κατόπιν της αξιολόγησης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την εκδήλωση πολύ σημαντικού ενδιαφέροντος αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης. Στην παρούσα φάση της διαδικασίας, υπάρχουν 13 επενδυτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών. Οι προαναφερόμενοι επενδυτές προέρχονται κυρίως από τον διεθνή χώρο και ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υπάρχει καλή αναλογία μεταξύ εταιρειών επενδύσεων (funds), τραπεζικών ιδρυμάτων και ομίλων επιχειρήσεων (conglomerates)».

 

πηγή: capital.gr